Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
antuka
Straipsnelis:
Sl. *-ъka < *-ukā – populiari mažybinė priesaga. Pvz., sl. trm. *ǫtъka ‘duck’ < ide. *anHt- ‘t. p.’, plg. lie. antuka ‘snipe, Schnepfe’ (Trautmann 1923, 10; Fraenkel 1962, 11–12).
Šaltinis:
Witczak 2004a, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas