Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
anýta
Reikšmė:
vyro motina
Straipsnelis:
Pr. ane E 172 ‘senoji motina (t. y. senelė)’ : lie. anýta, s. v. a. ana ‘senelė’, lo. anus ‘sena moteris’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 55.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 175
Antraštė:
anýta
Reikšmė:
vyro motina
Straipsnelis:
Ernout-Meillet³ 50: lo. amita ‘tėvo sesuo’ sieja su giminystės ryšius nusakančiu amma ‘mama’. Vėliau aiškinimas nelauktai įtraukia lie. anýta, nors lie. žodis skiriasi ir daryba, ir išreiškiamu giminiškumo pobūdžiu tarp žmonių. Manau, kad amō, amāre ‘meilė’ (Ernout-Meillet³, 52) siejasi su amita, o pastarasis beesąs senasis dalyvis, panašus į galų neigiamą -nāmat(ɔ)-.
Šaltinis:
Hamp 1982/1983, 97
Antraštė:
anýta
Reikšmė:
vyro motina
Straipsnelis:
Het. anna-, anni- ‘motina’ [55], luv. anni(ya)-, nom. sg. annis ‘motina’ (ir kt. pvz.) siejama su lo. anna ‘žindyvė’, anus ‘sena moteris’, Hes. ἀννίς, arm. han, s. v. a. ana ‘senelė’, pr. ane ‘sena moteris’, lie. anýta ‘vyro motina’ (Pokorny IEW, 36–37). Šis vaikų kalbos žodis anatolų kalbose išstūmė pagrindinį ide. terminą *mā́tēr (plg., pvz., Kronasserį). Plg. dar žr. het. atta- ‘tėvas’, hanna- ‘senelė’.
Šaltinis:
Puhvel HED I, 55–57
Antraštė:
anýta
Reikšmė:
vyro motina
Straipsnelis:
Ide. *ăn įeina į įvairių giminystės terminų sudėtį : lo. anus, -ūs ‘senė’, s. v. a. ana, v. v. a. ane ‘bobutė, prosenelė’, pr. ane, lie. anýta, het. annaš ‘motina’, hannaš ‘bobutė’ ir kt. [74]. Remiantis hetitų kalbos duomenimis ir laringaline teorija, ide. *ăn- ‘protėvis’ senoji istorija papildoma naujais dalykais. J. Kuryłowiczius het. hannaš ‘bobutė’, išsaugojusį laringalinį absoliučioje žodžio pradžioje, gretina su lo. anus ‘senė’, s. v. a. ana ‘bobutė’, lie. anýta, gr. ἀννίς ‘bobutė’, arm. han ‘bobutė’. Laringalas prieš balsį išnyko nė kiek jo nepakeitęs, dėl to ide. *(h̯)ăn- > lie. anýta, sl. vъnukъ[75].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 74–75
Antraštė:
anýta
Straipsnelis:
žr. dėlė
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 163
Antraštė:
anýta
Reikšmė:
Schwiegermutter der Frau
Straipsnelis:
[Bendras ide. žodis – arm.] han, hanoy ar hani, hanvoy ‘senelė’. [Lit.:] Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, I, 1897, 463; Walde Pokorny I, 56, II 494; Walde Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I, 1938, 55; Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, ³1951, 66; Pokorny IEW, 36t.; Meillet, Esquisse d’une grammaire comparée de l’Armenien classique, Wien, ²1936, 38; Adjarian, Armenisches Wurzelwörterbuch, IV, 1926, 100tt. Nėra abejonės, kad šis žodis sietinas su lo. anus, -us ‘sena moteris’, s. v. a. ana, v. v. a. ane ‘senelė, prosenelė, pramotė’, pranc. ane ‘sena motina’, lie. anýta ‘Schwiegermutter der Frau’. Čia akivaizdžiai yra vaikų kalbos žodis, tai tampa dar aiškiau, kai šalia turimos formos su geminatomis: gr. ἀννις· μητρὸς ἤ πατρὸς μήτης Hes., lo. anna, s. v. a. hevianna ‘akušerė, pribuvėja’, het. an-na-aš ‘motina’, ḫannaš ‘senelė’. Germanų kalbose pasitaiko ir m.: s. v. a. ano, v. v. a. anc ‘senelis, prosenis’. […]. Arm. žodis visų pirma gali būti siejamas su lo., germ., bl. žodžiais.
Šaltinis:
Solta 1960, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas