Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apžénklinti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą. Atvejai, kai laukiamo brūkšnelio trūksta, pvz., spėjami -ina- klasės veiksmažodžiai: […] pr. ebsentliuns, atitinka lie. ap-žénklin-ęs (apžénklinti, žénklas) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas