Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apačià
Straipsnelis:
Sudėtinė priesaga *-ti̭o- / -ti̭a- siekia indoeuropiečių prokalbės laikus, plg. lie. apačià, la. apakša, s. i. apatyam ‘įpėdiniai’, het. appizis, apeziia ‘užpakalinis, galinis’ ir s. i. apa, gr. ἀπó, go. af, lie. .
Šaltinis:
Ambrazas 1991 (1992), 18
Antraštė:
apačià
Straipsnelis:
Aptardamas priesagos *-ti̯o- kilmę, Ambrazas kelia klausimą, ar ji yra nauja. Lie. apa-čià, la. apa-k-ša darybos požiūriu siejasi su s. i. ápa-tyam ‘palikuonys’ (Fraenkel LEW 1962, 12), iš dalies su het. appezzii̯a- ‘užpakalinis, galinis; jauniausias’. Panašios darybos socialinių terminų su *-ti̯o- ide. kalbose yra ir daugiau, plg. sl. *obь-tjь ‘bendras’, *nis-tьj ‘vargšas’, *doma-tjь ‘naminis’; go. ni-þjis ‘giminaitis’, frama-þeis ‘priklausantis giminei, genčiai, namiškis’, s. i. ní-tya- ‘vietinis, savas’, níṣ-ṭya- ‘nevietinis, svetimas’, am-tya- ‘namiškis, giminaitis’, het. hante-zzii̯a- ‘priešakinis, priekyje esantis; svarbus; pirmagimis’ (Schulze 1966, Kleine Schriften, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 69tt; Wackernagel, Debrunner 1954, Altindische Grammatik 2(1), Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 698tt; Benveniste 1962, Hittite et indo-européen. Études comparatives, Paris: Adrien Maisonneuve, 103–104; Ivanov 1965, Obščeindoevropejskaja praslavjanskaja i anatolijskaja jazykovye sistemy (sravnitel’no-tipologičeskie očerki, Moskva: Nauka, 207tt.).
Šaltinis:
Ambrazas 2003, 7–8
Antraštė:
apačià
Straipsnelis:
Lie. apa-čià, la. apa-k-ša. Jie savo daryba siejasi su s. i. ápa-tyam ‘palikuonys’ (LEW 12), iš dalies ir su het. appe-zzii̯a- ‘užpakalinis, galinis; jauniausias’ (plg. Lohmann 1933; Oettinger 1995; Zeilfelder 2000, 129 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas