Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apdeivuoti
Reikšmė:
sudievinti
Straipsnelis:
Pr. epdeiwūtint ‘laiminti’, ‘pašventinti’ iš ep- ir deiwūt-. Visas žodis artimas lie. apdeivuoti ‘sudievinti’ ir daugiau ar mažiau panašiems dariniams: gr. ἐπιθειάζω ‘šauktis dievų’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas