Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apeigà
Reikšmė:
‘apėjimas’
Straipsnelis:
S. lie. apeigà SD ‘obchodzenie, obchod’ (‘apėjimas’). Daryba: ataig+aataig-oti < *ata-eig-oti (apie refleksą atai-ata-ei- žr. Skardžius, 1943, 102). Plg. dial. atgóti ‘sparčiai ateiti’, ataĩti ‘ateiti’ < *ata-eĩti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas