Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apgėlaĩ
Straipsnelis:
Lie. apgėlaĩ ‘pagimdžiusios vaiką moters lankymas; ta proga duodamos dovanos’, ãpgėlės ‘t. p.’, apgė́los ‘t. p.’ (su veiks. apgėlė́ti, -ė́ja ‘aplankyti pagimdžiusią moterį; ta proga nunešti dovanų’, būdv. apgėlìnis, ) etimologija yra neišaiškinta. Jie yra skirtingi galūnių vediniai iš priešdėlinio veiksmažodžio ap-gélti, àp-gelia ‘apstoti skaudėti, gelti’ ir žymi ritualines gimdymo proceso, t. y. gimdymo skausmo (gėlos) „pabaigtuvės“.
Šaltinis:
Buivydienė 2001, 270–273

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas