Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apgalė
Straipsnelis:
Sąvokai ‘pergalė’, ‘nugalėti’ kaip išvestinei iš sememos ‘galėti’ reikšti baltų-rytų slavų areale ta pačia funkcija kaip ir *per- yra vartojamas priešdėlis *ab(i)- / *ap(i)-. Dabartinėse baltarusių šnektose dažnai vartojamas veiksmažodis абмага́ць reikšme ‘nugalėti, įveikti’. Jis paplitęs Baltarusijos šiaurės vakarų dalyje ir jį galima laikyti [85] geografiškai orientuotu į prūsų kalbos buvusį arealą su analogiškos struktūros terminu epwar(r)īsnan. Pr. epwar(r)īsnan analogiškas yra lie. apgalė ‘pergalė’ [LKŽ, I, 192]. Veiksmažodis apgalė užfiksuotas Lietuvos pietuose, kaimynystėje su grodniškojo абмагаць arealu, Žemaitijoje ir kt. [LKŽ, III, 62]. Semantinis perėjimas ‘galėti’ → ‘nugalėti’ aptinkamas baltų-baltarusių-ukrainiečių areale. Šalia semasiologiškai tapačių šakninių leksemų egzistuoja prefiksinių variantų priešprieša: *ab(i)- / *ap(i)- laikytinas prūsų-lietuvių-baltarusių reiškiniu, *per- – lietuvių-baltarusių-ukrainiečių. Pastarasis labiau paplito, dėl to būtent variantas su prefiksu *per- ir tapo lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių kalbų literatūrine norma.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 85–86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas