Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apjakinti
Reikšmė:
ich mache blind
Straipsnelis:
Veiksmažodžių, kurie būtų aiškiai pamatuoti esamojo laiko kamienų, nėra daug. Tarp jų minėtinas ir Gostfrydo Ostermejerio gramatikoje fiksuojamas apjękinu ‘ich mache blind’ OsG 73 (apjak-inti : apja-n-k-a < *api-a-n-k-a, LKŽ yra tik apjãkinti).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas