Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãplamas
Reikšmė:
klaidingas, paikas, kvailas
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Su senąja rytų bl. šaknies*lē̆m-/*lim- reikšme ‘laužti’/‘linkti’ susijęs lie. būdvardis ãplamas, ãplamis, la. aplams ‘klaidingas, paikas, kvailas’, aplamis ‘kvailys, žioplys’ ir iš jų padaryti prieveiksmiai. Dar žr. lem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas