Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apmaitinti
Reikšmė:
sužeisti
Straipsnelis:
P. Skardžius (APh II, 143) pr. ismaitint ‘pamesti, netekti’ atskiria nuo lie. apmaitinti, s. isl. meiđa ‘sužeisti kūną’ ir kt. (žr. Walde Pokorny II, 222), nes reikšmė ‘pamesti, netekti’ esą labai skiriasi nuo ‘sužeisti, (pa)gadinti’. Toliau P. Skardžius minėtą pr. žodį sieja su lie. mèsti ‘palikti, pamesti’, dėl vokalizmo pateikdamas lie. bredù : braidyti. Tačiau lie. braidyti atsiradęs šalia būt. k. l. bridaũ, inf. bristi, o ne es. l. bredù, kol kas nežinomas šaknies met- variantas mit-. Neaišku, ar pr. kalboje buvusios šaknys bred- : brid- : braid-. Todėl pr. ismaitint gretinti su lie. mest, man rodos, negalima dėl formalių priežasčių. Dėl reikšmių ‘sužeisti’ ir ‘netekti’ santykio, plg. lo. perdere ‘netekti, (pa)gadinti’, gr. ὄλλυμι ‘gadinu, pametu’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 54
Antraštė:
apmaitinti
Reikšmė:
sužeisti
Straipsnelis:
Pr. ismaitint (nom. sg. neutr. part. pass. praet.) 71₁₁ ‘sužeista’ [ir kt.] : lie. apmaitinti, s. isl. meiđa ‘sužeisti kūną’ ir kt., žr. FBR XII, 10 ir Walde Pokorny II, 222.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas