Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apmõnyti
Straipsnelis:
E. Frenkelis savo žodyno straipsnyje mõnas ‘Betrug, Gespenst unv.’ (p. 464) kartoja tą, kas jau buvo pasakyta prie žodžio atmõnyti ‘bausti, kerešyti’ (p. 21), t. y., kad atmõnyti esąs junginys, kuriame visai neturime reikalo su slavizmu. Tačiau kalbėdamas apie apmõnyti E. Frenkelis čia įžvelgia slavizmą (plg. apie tai Rec. Deutsche Literatur Zeitung 77, 1956, 895).
Šaltinis:
Senn 1958, 599

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas