Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apõštolas
Reikšmė:
apaštalas
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai dažnai turi balsį o vietoje įprastinio a […]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę […]. LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur rytų Lietuvoje nevartojami arba išlaikantys a, pvz., [68] […]. Greičiausiai naujesnį skolinimą ar senų skolinių vėlesnį perdirbimą rodo tokie žodžiai, kurie turi o vietoj lenkų o, pvz., apõštolas ‘apaštalas’ (perdirbta iš apãštalas dėl l. apostoł).
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68–69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas