Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aprėpti
Straipsnelis:
Analizuodamas r. свирéный ‘laukinis, piktžolėtas’ Machekas (Machek 488, 433) siūlo originalią hipotezę – laikyti pastarąjį žodį dūriniu: *sve- (*svojь variantas) ir *rěp- ‘čiupti, stverti’, plg. lie. aprėpti, sl. репéй. Machekas teisingai remiasi pirmine reikšme ‘laukinis’.
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)a
Antraštė:
aprė́pti
Straipsnelis:
Pagrindinė het. harp- [plg. har(a)p-, harapp-, harpiya-, harpai- ‘imti į ranką, padėti, statyti, pridėti, prijungti, sušaukti, sukviesti, suversti (krūvon), sukrauti, (nu)slėpti, krauti (rietuvėn, kupeton)’] (intrans. ir mediumo) ‘imtis, griebtis (ko nors), vykti (kur nors), tolti, susirinkti, susiburti, susijungti, stovėti (šalia ko nors), daryti kažką kertu’ [176] … [177] … [178] … [179] … [180] [181] yra maždaug ‘paimti į rankas ir pervešti, pernešti, perkelti’, tačiau ryškiau pabrėžiama judėjimo kryptis į tikslą, nei perkėlimas iš vienos vietos į kitą. Intranzityvioji reikšmė yra ne ‘atidėti, atskirti’, bet veikiau ‘subarti, surinkti’. Parašymas harapp- signalizuoja esant šaknį *H1er-p- [182], kurią atitinka lo. rapiō ‘grėbiu, nutveriu, perkeliu’ (*H1rep-y-), raptus ‘pagrobimas’ (ir kt. lo. kalbos pavyzdžiai), gr. ἐρέπτομαι (*H1repyo-) ‘čiumpu, griebiu, nuimu, paslepiu’, lie. ap-rėpti ‘apimti, griebti, suspausti’.
Šaltinis:
Puhvel HED III, 176–183
Antraštė:
ap-rė́pti
Straipsnelis:
Gr. ἐρέπτομαι tiktai dalyvinė forma ἐρεπτόμενος, ἐρέπτων ‘rupšnoti, graužti’ kalbant apie gyvulius, kurie ėda žolę ar augalus ir t.t. kamieną *rep- randame lie. žodyje ap-rė́pti ‘griebti, pagrobti’. Be to, su nuliniu vokalizmu lo. rapiō ‘atimti, pagrobti’. Palygink Pokorny 865.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 367
Antraštė:
aprė̃pti
Reikšmė:
umfassen
Straipsnelis:
žr.: rãplės (rẽplės) ‘Zange’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 293–294
Antraštė:
aprė́pti
Reikšmė:
prendre de force
Straipsnelis:
[Aptariama apofonija *CReC- ~ *CoRC- → CaRC- arba CRaC- lotynų kalboje.] Iš šaknies *h₁rep- ‘arracher violemment’ yra Narten prezensas *h₁rḗp-ti, *h₁rép-n̥ti > lie. ap-rė́piu ‘prendre de force’, gr. ἐρέπτομαι ‘brouter’ (< *h₁rép-i̯e/o-), lo. repens ‘à la hâte’ (< *h₁rép-n̥t-), alb. rjep ‘je prends, j‘enlève’ (< *h₁rép-e/o-), pret. ropa (< *rēp-). Lo. rapiō ‘ravir’ turi antrinį nulinį laipsnį pagal pamatinį e-laipsnį.
Šaltinis:
Garnier 2010, 245–246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas