Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ap-rietasis
Reikšmė:
sužeistasis
Straipsnelis:
Iki šiol baltų kalbose nepavyko rasti atitikmens [140] s. sl. rěją, rějati ‘trudere’, otъ-rějati ‘detrudere’, po-rějati ‘trudere’, s. sl. ot-rěju, - rějati ‘atstumti, niekinti’. Tačiau patikimas etimologinis atitikmuo yra lietuvių kalboje. Tai M. Daukšos Postilėje vartojamas veiksmažodis *ap-rieti ‘sužeisti, užgauti’: aprietieii ‘sužeistieji’ 45435. Pirminė šio veiksmažodžo reikšmė galėjo būti ‘mušti, belsti’.
Šaltinis:
Otrębski 1949, 140–141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas