Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apsérgėti
Straipsnelis:
Tiksliausias pr. žodžio absergīsnan „apsauga“ atitikmuo – lie. ap-sérgėti „saugoti“, ap-sargà, ãp-sargas, ap-sargi̇̀, apsargi̇̀, ap-sargỹs, ap-sargùmas, ap-sergỹs ir pan. (LKŽ I 257–258); la. ap-sar̂gāt „saugoti“, ap-sargs, ap-sargātajs, ap-sardzība ir pan. (ME I 117, LLVV I 259–260), plg. ap-sirgt „susirgti“, lie. ap-sir̃gti. čia prisišlieja ir slaviški atitikmenys: r. о-стерега́ться, о-сторожный, ukr. осторо́га, č. ostraha ir pan. lie. sérgėti (ir sergė́ti) kaip ir atitinkamų latvių ir prūsų žodžių giminystė su slavų žodžiais yra akivaizdi ir jai paaiškinti nebūtina remtis ts > s (Ендзелин СБЕ 1911, 43, Endzelīns SPV 136; BVSF 1948, 52; МE 3, 716).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas