Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aps(i)taũsė
Reikšmė:
(vėjas) nurimo
Straipsnelis:
K. Būgos teigimu, Dusetose vartojamas lie. aps(i)taũsė : pr. tussīse ‘jis tyli’, bažn. sl. potuchnǫti ‘quiscere’, s. i. tūṣ̌ṇīm ‘ramus’ [400], s. air. inna tuai ‘silentia’ ir kt. (Pedersen, Vrgl. Gramm. d. kelt. Spr. I, 55).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400–401

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas