Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apskritìs
Straipsnelis:
Prielinksnis ob(ь) gali sudaryti įvairius junginius. Etimologiniu požiūriu įdomus yra okrьstъ. F. Kopečnas (Kopečný F. Etymol. slov. slovanských jaz. Praha 1973, 143) čia įžvelgia o(b) dūrinį su krьstъ ‘kryžius’ ir pats pripažįsta, jog reikšmę ‘aplink’ sujungti su sąvoka ‘kryžius’ yra gana keblu. Stebina tai, kad šiuo atveju nutylėta Macheko (Machek² 412) etimologija, kuris sl. okrьstъ gretina su lie. apskritìs.
Šaltinis:
Трубачев 1974 (1976)a, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas