Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apstė́gti
Straipsnelis:
Tiksliausias darybinis atitikmuo pr. abstocle ‘puodo dangtis’ - lie. ap-stė́gti, plg. taip pat sl. formas o-steg, o-stog(ž)- (plg. r. остёг ‘drabužis’, pagal reikšmę plg. lo. togategere ‘dengti’). Su šaknimi plg. lie. stė́gti ‘dengti dangtį’, stogas ‘dangtis’, la. stâgs ‘stogas’ ir pan.; gr. στέγος, στέγη, s. i. sthágati, sthagáyati, sthagana ir t. t., prijungiant ir sl. *stogъ su nutolusia reikšme. T. p. žr. pr. stuge, stogis, pastagis, abstotten.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas