Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apstùs
Reikšmė:
reichlich
Straipsnelis:
žr. apstas
Šaltinis:
Solta 1960, 133t.
Antraštė:
apstùs
Reikšmė:
obfity
Straipsnelis:
žr. apstas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 166—167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas