Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apvarýti
Straipsnelis:
Pr. epwarrīsnan ‘pergalė’ (Acc. Sg. fem. Subst. deverb.) iš ep- ir var- (warein…). Tiksliausias atitikmuo – la. apvarêt, apvãrêt, t. p. Subst. abstr. apvarêšana (: epwarīsnan). Lie. apvarýti irgi čia priklauso, nors reikšmė yra nutolusi; plg. lie. varýti ryšium su varu varýti, išanalizuotą Fraenkel IF 50, 1932, 155–157; LEW 1197. Gana įtikimas atrodo ryšys ir su sl. *obvar-, pvz.: le. obwarovać (owarovać) ‘sustiprinti, sutvirtinti, saugoti’, a. luž. wobwarovać, s.-kr. обва̀ровати ir kt. šalia le. warovać, č. varovati, r. варовать (s. r. варовати) ir t. t. Subst. deverb. kaip le. obwarowanie, slov. obvaruvanje, obvarjenje ir pan. tokiu atvejyu sudarytų artimiausią paralelę pr. epwarīsnan. Pats *varovati laikomas neskolintu žodžiu, giminingu šios šaknies germanų ir baltų žodžiams (žr. Machek Etym. sl. č. a sl. 557); la. vara, varêt, apvarêt gerai paaiškina slavų žodžių bendrą reikšmę ir semantinius niuansus. [66] Nepokupnas yra nurodęs esminių faktų motyvuoti žodžio ‘pergalė’ panašią semantiką Pabaltijo areale: lie. apgalė ‘pergalė’ (t. p. apgalùmas, apgalėjimas, apgalėtinis ‘narsus’ ir apgalė́ti).
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 66–67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas