Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apvilkti
Straipsnelis:
Ide. kalbų dalis žodžių, žyminčių sąvoką ‘apvilkti, aprengti’, yra paveldėti iš ide. prokalbės (lo. vestire, go. (ga-)wasjan, s. i. vas- ir t. t. < ide. *wes-). Kitose kalbose šios reikšmės veiksmažodžiai padaryti iš žodžio „drabužis“ (kimr. dilladu : dillad ‘rūbai’ ir t. t.); kitose padaryti arba siejami su veiksmažodžiais, reiškiančiais ‘vilkti’, ‘sutvarkyti’, ‘rengti’, ‘dėti’, ‘dengti’ ir t. t. Lie. apvilkti, la. apvilkt, šalia lie. vilkėti, la. valkat ‘būti apsirengusiam’ : lie. vilkti, la. vilkt. Plg. s. sl. oblěšti, s.-kr. oblačiti, le. oblec iš *ob-wlek- sudurtinis žodis iš s. sl. vlěšti ‘vilkti, traukti’. Žr. aprėdyti, aprengti
Šaltinis:
Buck 1949, 394

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas