Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ar
Reikšmė:
ob
Straipsnelis:
[E. Fraenkelio žodyne s.v. ar ‘ob, oder’ pateiktus žodžius reikia skirstyti:] 1. ar, klausiamoji dalelytė ‘ob’. Pastaroji gali būti giminiška su gr. ἆρα ‘nonne’ (< ἦρα).
Šaltinis:
Machek 1959a, 163
Antraštė:
ar
Reikšmė:
mit, auch
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne s.v. ar pateikti la. ar bei ryt. lie. ar (iš la. kalbos?) dėl nutolusios reikšmės kažin ar iš viso yra tapatūs su lie. ar ‘ob, oder’. Lie. ir la. veikia siejasi su s.i. ardha- ‘halb’; dėl reikšmės pokyčio plg. sl. sъpolu (č. spolu etc.) ‘in Gemeinschaft mit’, pirmykštė ‘zur Hälfte gemein’.
Šaltinis:
Machek 1959a, 163
Antraštė:
ar̃
Reikšmė:
etwa
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne tarp s.v. ar̃ ‘ob, oder’ pateiktų žodžių trūksta adverb. ar̃ ‘etwa’, kurį vartojame, kai pasakome apytikrį laiko tarpą (motina pasirgusi ar savaitę pasimirė). Lie. ar̃ atitinka č. dial. ale (: přijde jich ale deset = es werden etwa [ungefähr] zehn Leute kommen); č. ale susideda turbūt iš le, kuris taip pat fiksuojamas č. le-da ‘höchstens’, ledajak ‘schleuderisch’ ir „pririšto“ a. Man rodos, kad s. le. žodynuose esantį le. ale ‘wenigstens’ (plg. č. alespoň ‘t. p.’) galime sieti su č. ale ‘etwa’. Manau, kad lie. ar̃ ‘etwa’ esąs skolinys iš le. *ale.
Šaltinis:
Machek 1959a, 163
Antraštė:
ar
Reikšmė:
ob
Straipsnelis:
Lie. ar, er, pr. er ‘iki’ [reikšmė paveikta v. ž. und ‘ir; iki’], la. ar ‘su’ vedami iš bl. *ar ir gretinami su dalelytėmis gr. ἄρα, ἄρ ‘būtent, gi’, pažodžiui ‘pagrįstai, su pagrindu, teise’ (< ide. *h₂er-). Senoji reikšmė ‘ir’ matyti pr. erains ‘kiekvienas’, pažodžiui ‘ir [taip pat visuomet] vienas [..., tas]’; la. ar reikšmė ‘su’ taip pat vestina iš ‘ir’. Galima manyti, kad ir lie. er, ar pagrindinė reikšmė buvo ‘ir’ (< ‘tad, iš to, folglich’ < ‘susiejant, in der Fügung’).
Šaltinis:
Lühr 1995, 124t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas