Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ar̃, arbà
Straipsnelis:
Lie. ar̃, arbà, la. ar ‘su, taip pat’, gr. ἄρα, ἄρ, ῥα ‘nes, tokiu būdu, taigi, tiesiai, kadangi’. Sabaliauskas tos pačios kilmės laiko lie. ir, la. ir, pr. ir.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 59
Antraštė:
ar(ba)
Straipsnelis:
[Kalbama apie ide. alternatyvinius jungtukus.] Lie. ar(ba) ‘arba, ar’ alternatyvinė funkcija atsirado iš santykinės-klausiamosios reikšmės [plg. Otrębski GJL 1956, III, 358].
Šaltinis:
Bednarczuk 1965, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas