Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
arū̃nas
Reikšmė:
kempė, kempinė (dial.)
Straipsnelis:
Tai siaurai vartojamas (Tvr, Dglš, Slk) rytiečių žodis (LKŽ I¹ 261, I² 323). Šiaurės vakarų baltarusių tarmės turi гарýн ‘kempinė, kempė’, vedamą iš *горун ir siejamą su sl. *gorěti ‘degti’ [1 išnaša: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы III, Мінск, 1985, 65] (dėl semantinių ryšių plg. vok. Zunder ‘pintis, kempė’ šalia zünden ‘uždegti, įžiebti’). Iš čia lie. dial. arū̃nas ir bus pasiskolintas (dėl g-, tariamo spirantiškai [h], numetimo, plg., pvz., adynà ‘valanda’ < br. годи́на; arielka ‘degtinė’ < br. горéлка; ãdnas ‘vertas’ < br. гóдный).
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas