Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aržóti
Straipsnelis:
Lie. aržóti „rėkauti; bartis“ nereikėtų sieti su lie. argóti. Pirmasis yra er̃žti „zvimbti, žvengti“, antrasis - er̃gti „lupti, mušti“ vedinys.
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas