Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
araikis, araikys
Straipsnelis:
Pr. *araykis atstatoma pagal vietovardį Waykaraykis. Antroji jo dalis -araykis siejama su lie. araikis, araikys (plg. Bretkūno, žr. Bezzenberger 1877, 63; LKŽ I, 289), arakỹs, erekỹs ‘pasienio akmuo’. Būga, Aistiški studijai, 1908, 107, 212 mano, kad lie. žodis susideda iš dalies, besisiejančios su árti ir lie. rãkas ‘laikas, terminas’, la. raks ‘tikslas’, ‘riba’ (-i- žodyje araikis – epentezė), kurie yra skoliniai. Fraenkel LEW, 121 nurodo, kad rãko akmuõ ‘pasienio akmuo’ ir lie. ràkti ‘kapoti’, la. rakt turi atitikmenis s. isl. , v.v.a. rahe. Be to, lie. araikis ir pan. yra laikyta skoliniu iš prūsų kalbos (Bezzenberger KZ 1911, XLIV, 293).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 100–101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas