Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
arbatà
Straipsnelis:
Kai kurie fonetinės substitucijos pakitimai yra dėsningi ir gali būti pritaikomi, nustatant skolinių chronologiją. Prie tokių reiškinių priklauso slavų balsių a, o perteikimas lietuviškais o, a – ankstyvuosiuose skoliniuose, ir lie. a, o – vėlyvesniuose skoliniuose, pvz., br. капуста → lie. ko̱pūstas, le. po̱mo̱c → lie. pa̱ma̱čia […], bet le. herba̱ta → lie. arba̱ta, r. бо̱льшевик → lie. bo̱lševikas ir t. t.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas