Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ardà
Reikšmė:
netvarka, triukšmas, rietenos
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. арда́ ‘triukšmas, siautimas, netvarka’ (seniau rašyta орда́, plg. Nosovičius СБН 367) laikytinas skoliniu iš lie. ardà (ar̃dą) ‘netvarka, triukšmas, rietenos’ (žr. Būga RR II 507).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 47
Antraštė:
ardà
Reikšmė:
kłótnia, niezgoda; nieporządek
Straipsnelis:
žr. ardas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas