Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ardýti
Straipsnelis:
žr. irti, erdėti
Šaltinis:
Безлай 1977, 15–16
Antraštė:
ardýti
Reikšmė:
atskirti
Straipsnelis:
Siūlymas (taip – Duchesne-Guillemin J., Transactions of the Philological Society 1946, 88; plg. Pokorny IEW 332–333) het. ark- ‘atskirti, nubrėžti ribas, atriboti, patraukti (vieną nuo kito)’ [140] sieti su skr. r̥te ‘atskirai, nuošaliai, šone; išskyrus, be (ko nors)’, lie. ardýti ‘atskirti’ bei skr. r̥kṇá- ‘sužeistas, sužalotas, nutrintas, pritrintas – chafed’ [141], lie. ràkti ‘durti, krapštyti; kasti, rauti’ [(Tischler, KZ 1972, LXXXVI, 275, Glossar 58; plg. IEW 335); dėl skr. ir lie. žodžių veikiau žr. Puhvel 1984 s.v. harra-] yra nepriimtinas.
Šaltinis:
Puhvel HED I, 140–142
Antraštė:
ardýti
Reikšmė:
griauti, versti; daryti, kad atsileistų, iširtų; į dalis skirstyti
Straipsnelis:
Tišlerio (Tischler, KZ 1972, LXXXVI, 281, Glossar 69) siūlymas het. ard- ‘pjauti, pjūklas’ lyginti su skr. ŕ̥dhak ‘atskirai’, ardhá- ‘pusė’, lie. ardýti ‘griauti, versti; daryti, kad atsileistų, iširtų; į dalis skirstyti’ (IEW, 333), suponuoja mintį, kad čia susidurta su ypatinga šaknies, esančios, pvz., lytyje árma- ‘griuvėsiai’, lie. ìrti ‘skaidyti į dalis, byrėti, griūti’ sufiksacija (žr. geriau Puhvel 1984 s.v. harra-).
Šaltinis:
Puhvel HED I, 175
Antraštė:
ardýti
Reikšmė:
atskirti
Straipsnelis:
žr. irti
Šaltinis:
Puhvel HED III, 135–136
Antraštė:
ardýti
Straipsnelis:
žr. irti
Šaltinis:
Безлай 1977, 15–16
Antraštė:
ardýti
Reikšmė:
griauti, versti; draskyti, rausti; į dalis skirstyti, narstyti
Straipsnelis:
žr. irti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 240
Antraštė:
ardýti
Reikšmė:
pruć, rozwalać, burzyć
Straipsnelis:
žr. ardas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas