Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
artavóti
Straipsnelis:
[Aptariami germanizmai, į latvių kalbą patekę per kalbas tarpininkes.] La. artavuot, paplitęs ir latvių aukštaičių dialektuose, taip pat kaip ir lie. artavóti, yra kilę iš le. hartować, kurie atėjo iš vokiečių aukštaičių tarmės. Kaip alternatyva, nurodoma ir kita brus. forma хартаваць, nors tai yra mažai tikėtina. La. gartavuot ʻзакалять (металл)ʼ (Pilda, Malta) yra kilęs iš baltarusių kalbos, plg. brus. гартаваць, dar plg. rus. гартовать, paplitusį pietinėse rusų tarmėse.
Šaltinis:
Буш 1980 (1981), 241

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas