Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
artùvės
Straipsnelis:
Pr. artuwes ‘plaukiojimas laivu’ formaliai artimiausias, matyt, yra lie. artùvės ‘arimo metas’, artùvas ‘žemės darbo arklys’ ir ‘žagrė’. Autorius taip pat pripažįsta ir seniau nurodytą siejimą su lie. irtojas, ìrtojis, artójis; ìrklininkas: arkliniñkas, ìrklas: árklas ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas