Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
asẽtras
Reikšmė:
syurgeon; sturys, eršketas
Straipsnelis:
Lie. asẽtras ‘sturgeon’ = ‘sturys, eršketas’, taip pat s. lie. erškẽtas < eškėtras (plg. pr. esketres), r. osëtr laikytini bl.-sl. inovacijomis (kitų ide. kalbų atžvilgiu).
Šaltinis:
Robinson 1983, 248
Antraštė:
asẽtras
Straipsnelis:
Sl. *esetrъ/*osetrъ ‘sturgeon’ > bulg. esètăr & esètra, maked. esetra, s.-kr. jèsetra, slov. jeséter, slovk. , č. jeseter, aukštaičių sorbų jasotr, žemaičių sorbų jesotr, le. jesiotr, kašubų jasoter & jesoter, br. asetr (lie. asẽtras, asietras), ukr. osetér, r. osëtr. Plg lo. excētra ‘Hydra from Lerna’ (Plautus, Persa 3), ‘snake’ (Weise 1881, 234; Pisani 1968, 20–21). Hirt (1907, 69) siūlo Bl.-sl. izoglosa laikyti s. v. a. sturio, germ. Stör, rekonstruodamas *oséteros, kurios su kitais vediniais iš tikrųjų atspindi germ. *sturjōn (Kluge & Seebold 1999, 798–99).
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 110–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas