Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atšaipa
Reikšmė:
atšaiža, atskala
Straipsnelis:
Iš veiksmažodžio šiẽpti, dar tebevartoto ‘skelti’ reikšme, priešdėlių vedinių yra atsiradę galūnių darybos daiktavardžiai atšaipa ‘atšaiža, atskala, šeberkštis’ […] ir prašíepas ‘įkirpimas drabužio apačioje, praskiepas, prarėžas’. Žr. šipulys; šupienis; šieptis
Šaltinis:
Urbutis 1995a, 68
Antraštė:
atšaipà
Straipsnelis:
žr. pãšinas
Šaltinis:
Urbutis 1998a, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas