Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atšlainis
Reikšmė:
bokštelis, antstatėlis
Straipsnelis:
Oset. asīn, wasīn / asinœ ‘kopėčios, laiptai’. Tikriausiai kilęs iš *ā-srin- ‘šlietis, remtis’ (dėsninga srrs perkaita ir r nukritimas kaip ir žodyje sin ‘petys’) su priešdėliu a- ir priesaga -n / -nœ, plg. afg. ṣ̌əl- (←*srita), iškašimų afsinγo ‘laiptai, kopėčios’, s.i. śri- ‘remtis, šlietis’, lie. atšlainis ‘bokštelis, antstatėlis’, šlitės ‘kopėčios’, gr. κλίνω ‘remtis, šlietis’, κλίνη ‘guolis’, κλῖμαξ ‘laiptai, kopėčios’, lo. clīno ‘palenkti’, toch. klis- ‘gulėti’, s.v.a. hlinēn ‘remtis, šlietis’, hlina ‘atrama’, vo. lihnen, Lehne id., Leiter ‘kopėčios’ (Walde Pokorny I, 490 ir t.). Galbūt čia priklauso ir oset. sīs ‘siena’. Morgenstierne, IIFL, II, 188; EVP 78.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, I, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas