Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atžalà
Reikšmė:
junger Spross, Sprössling, Reis
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Blažek 2001b 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas