Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atžubu
Reikšmė:
atžagariai
Straipsnelis:
Lie. atžubu ‘atžagariai’ < la. atžubu: atžubu, a. (vietoj v.?) atžagarei; latvių prieveiksmį Miežinis žodyne yra pavartojęs kiek neįprastai: atlapus, iatšauds, atźubu…; iš kitų to prieveiksmio variantų dar plg. la. atšubu, atšaubu ‘atžagariai, atkala ranka’, kuriuos jau nesunku susieti su lie. (at)siaũbti ‘(atgal) tvoti, (atžagaria ranka) smogti’ ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas