Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtžvilgis
Straipsnelis:
Vedinys ãtžvilgis [...] DP, matyt, darybiškai susijęs ne su atsižvel̃gti, kaip dabartinėje liet. kalboje (šis veiksmažodis M. Daukšos nevartojamas), o su atžvilgė́tis (5 atv.) ar atžvilgė́ti (notʒ̇wilgédamas 150₁₁).
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas