Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãt-kalas
Reikšmė:
angelehnt
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Schrijverio (The Reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin, Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1991, 425tt.), ide. *ke, *k̑e davė lo. ca, ce, tačiau Schrijverio pavyzdžius galima aiškinti ir kitaip: lo. scelus, -eris n. ‘Untat, Frevel’, gr. σκέλος n. ‘Schenkel’ kyla iš *skél-os (*k rodo lie. ãt-kalas ‘angelehnt’). S. i. skhalate ‘strauchelt, geht fehl’, arm. sxalem ‘strauchle, gehe fehl’ nepriklauso šiam lizdui ir nerodo, kad šaknis buvo *skh₁el-.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 50–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas