Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
at-sainus
Straipsnelis:
Žodžiai lie. at-sainus, sei̇̃nyti (-iju, -ijau), s. isl. seinn ‘lėtas, vėlus’, ags. sǣne, v.v.a. seine ‘lėtas, vangus’ turi ide. šaknį *sē(i)- ‘išjudinti, pasiųsti, mesti’ [Fraenkel LEW 771; Pokorny, IEW 889].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas