Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atadà
Reikšmė:
‘atidavimas taip pačiais daiktais, kuriais buvo imta’
Straipsnelis:
Lie. atadàatad-úotiata-dúo-ti ‘atiduoti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas