Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atãsėja
Reikšmė:
atsija, atsaitė (ratų dalis, jungianti ieną su pirmagalio ašimi)
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. атóса ‘atsija, atsaitė (ratų dalis, jungianti ieną su pirmagalio ašimi)’, plg. отосе Jablonskis LŽ 296), kartu r. trm. отóса (отóс) Dalis ТС II 743, ukr. trm. отоса (отеса) ir le. trm. otosa laikomi lituanizmais (žr. Otrembskis JP XVI 82 (čia atosa) ir GJL I 69, Zdancevičius LP VIII 345, Kudzinovskis ABSl I 224), nors jų kildinamas iš lie. atãsėja (atãsija, ãtsajà ‘atsija, atsaitė (ratų dalis, jungianti ieną su pirmagalio ašimi)’ svarstytinas.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas