Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atastùs
Reikšmė:
‘tolimas, nutolęs’
Straipsnelis:
Būdvardis atastùs (LKŽ I 359). Daryba: atast+usatast-ótiata-stó-ti ‘atsitraukti, atsitolinti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas