Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtgaiša
Reikšmė:
atgairė, pagairė
Straipsnelis:
Su gáirė, gairùs etimologiškai sietini (vėjo) ãtgaiša(s) ‘atgairė, pagairė’, ãtgaišis, atgaištìs ‘t. p.’ (LKŽ I 372). Šių darinių sibilantas [s] (dėl asimiliacijos [s] > [š] po ai̯) galėtų būti arba senasis sufiksas, arba šaknies plėtiklis. K. Būga mėgino juos sieti su gaĩšti (Būga RR II 285), tačiau savo reikšmėmis jie labai nutolę.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 77–84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas