Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atólis
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Lie. atólis, plg. la. atals, pr. attolis < la. at-zals ‘t. p.’, sietinas su sl. otava (< ot-tava < *otъ-tava), iš kur ir yra paskolintas. Slavų žodis yra kilęs iš šaknies tu ‘wachsen, sich erholen, stark werden’.
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas