Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
àtsailė
Straipsnelis:
Toch. B ṣem- ‘(vežimo) ašis’. Toch. B ṣem- pasidaro suprantamas susiejus jį su giminiškais s. air. sim ‘grandinė’, s. isl. sīmi, anglosaksų sīma, s. saksų sīmo ‘virvė, ryšys’, gr. ἱμάς ‘diržas’, ἱμονιά ‘virvė šuliniui’ (rodantis kamieną *ἱμων, plg. Frisk, GEW I, 724 t.) ir t. t., kurie susiję su ide. *sē(i)- ir t. t. ‘surišti, sujungti’ (plg. skr. syáti, lie. siẽti, het. išḫii̯a- ir t. t. bei toch. A ṣyak ir t. t. ‘kartu (su)’, A (kärk)ṣiṃ ‘ryšiai, grandinės’). Dėl reikšmės ‘ašis’ = ‘sujungimas’ žr. taip pat vedinius: skr. sétu- ‘ryšys, tiltas, užtvanka’, lie. àtsailė ‘Verbindungsstange zwichen Bracke und Achse’, sijà ‘Brückenbalken’ bei taip pat paminėtą gr. ἱμάς, kuris taip pat reiškia ‘sija’. Blogiausiu atveju toch. B ṣem- galėjo kilti iš ide. *sē-m- (plg. skr. aor. asāt, sāt ir syáti bei taip pat toch. B ṣecake ‘liūtas’ < ide. *sē-t-ego-), bet kadangi B forma nerodo jokio balsio senajame žodžio gale, tai, manau, tikslingiau ṣem (m.) įžiūrėti skolinį iš A dialekto, kuriame *ṣem- reguliariai reprezentuotų ide. *sēimō(n) (plg. gr. ἱμων ir t. t.), nors senasis *sēimo-s (nom. sg.) taip pat negali būti atmestas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 454
Antraštė:
àtsailė
Straipsnelis:
Žodis σίλλυβος > lo. sillybus žymi pergamento raištį, pritvirtintą prie knygos su kūrinio pavadinimu arba [55] autoriaus vardu. Iki šiol σίλλυβος buvo nepaaiškintas; plg. Boisacq, Dict. 865 („etim. neaiški“) bei Hofmann, Wb. 313 („unerkl.“). Chantraine, Formation 261, žodyje σίλλυβον (žr. Chantraine: σίλλυβος) ‘valgomas dagys’ linkęs įžvelgti skolinį. Chantraine yra teisus, nes σίλ(λυβος) yra pelasgų žodis, visiškai atitinkantis s.v.a. silo ‘virvė, diržas’ (plg. dab. vo. Siele ‘Riemen, Riemenwerk der Zugtiere’), greta kurio reikia nurodyti s. isl. seli, sili, turintį tą pačią reikšmę. Po to turime s. isl. seil, anglosaksų sāl, s.v.a. seil ‘virvė’, lie. átsailė. Visi šie žodžiai kilo iš ide. *seil- ir t.t. *sil-, kuris yra tik išplėstas *sei- ‘ryšys, virvė, dir̃žas’ (IEW 891 t.). [56] Nors lie. kalba irgi turi ide. *sei-l-, tačiau ide. *sei-l-, išplėstas -l-, ypač būdingas germanų kalboms. Taip pat pirmiausia germanų kalbose reikia ieškoti etimologinio atitikmens pelasgų σίλλυβος; nulinį šaknies laipsnį bei reikšmę turi s.v.a. silo ir s. isl. seli, sili, kurią patvirtina.
Šaltinis:
Windekens 1960b, 55–57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas