Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atsainùs
Reikšmė:
nachlässig
Straipsnelis:
*seh₁i̯- maždaug ‘nachlässen’ (Pokorny IEW 890 t. identifikuotas su šaknimi *seh₁i̯- ‘sėti’ (‘säen’) [Pokorny IEW 889–891]. [58] […] Adj. *soi̯(h₁)-no- germanų *sai̯na-z > s. isl. seinn ‘vėlus’, čia prikauso denominalinis go. sainjan ‘apsiūti’ (‘säumen’); plg. lie. at-sainùs ‘nachlässig’ [59].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 58–59
Antraštė:
atsainùs
Straipsnelis:
sē̆(i)- 'paleisti, suglebęs, pasiduodąs' (Walde-Pokorny II 461 t., Pokorny 890 t. prie 'pasiųsti' ...): (s. i. áva-syati, Aor. a-sāt 'nustoja'... ir t. t. 'be ... priežastis', Mayrhofer III 550; gr. ... ἥσυχος 'ramus' (< *sē-tu- 'ramybė'); [88] lo. sinō 'leidžiu, leidžiu įvykti', sileō 'rimstu, tyliu', sētius 'vėlesnis, mažesnis, menkesnis', sērus 'vėlus'; s. air. sír 'ilgai trunkantis, amžinas' ir t. t.; go. ana-silan 'nustoti (apie vėją)', seiþus 'vėlus', sainjan 'delsti', s. isl. siđr 'ilgas' ir t. t.; lie. ãtsainus, atsainùs, atseinus 'nachlässig' (Walde-Pokorny, Pokorny IEW..., Fraenkelyje nėra).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 88–89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas