Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atsakõvas
Straipsnelis:
Hom. ὀπάων ‘draugas, palydovas, bendražygis’ sietinas su ἕπομαι ‘sekti’ ne kitaip kaip lie. (at)sakõvas su lie. sèkti ‘pasakoti’. Abu suponuoja ā-kamienį veiksmažodį su šaknies o balsių kaitos laipsniu.
Šaltinis:
Schmid 1969, 137

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas