Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãttaka
Reikšmė:
iš upės išsiliejusi įlanka, užtakis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ато́ка ‘upės šaka’ < lie. ãttaka ‘iš upės išsiliejusi įlanka, užtakis’ ar la. attaka ‘upės šaka; užliejama senvagė; atsiauta’ Blesė StB V 8. Vis dėlto tai galėtų būti pačių baltarusių giminiškos šaknies žodis, šalia а(б)цячы́ ‘aptekėti’, plg. патóк ‘srovė, srautas, tėkmė’ (: пацячы́ ‘imti tekėti, pasrūti’), r. trm. отóк ‘upės vingis (aplink pusiasalį)’ ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas