Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atúodogiai, atúoda(u)giai, atúodugiai
Reikšmė:
vasariniai rugiai
Straipsnelis:
Lie. atúodogiai, atúoda(u)giai, atúodugiai ‘vasariniai rugiai’. Pirmasis komponentas at(a)- (plg. sl. otъ, ot-, kuris, būdamas vardažodžio sudėtine dalimi, gali turėti formą ato-, atuo-. Antrasis komponentas – bendrašaknis su žodžiais: dègti, degutas, nuodėgulỹs, dagà ‘saulės karštis’, ‘derlius, branda, pjūtis’, pr. dagis ‘vasara’ (plg. pr. dagagaydis ‘vasariniai kviečiai’, go. dags ‘diena’, skr. dah- ‘degti’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1961, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas